Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením

S podporou MPSV byl v roce 2013 zahájen projekt „Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením“. V roce 2014 navazujeme projektem „Pomoc rodinám s dětmi s postižením“. Mateřské centrum Balónek reaguje na poptávku rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS), kteří hledají místo, kde se mohou setkávat s jinými rodinami, ve kterých vyrůstají děti postižením (s diagnózou PAS, děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, mentálním postižením…atd.). Pro tyto děti není na území městských částí Praha 4 a Praha 12 dostatek volnočasových aktivit, které by odpovídaly jejich specifickým potřebám.

Jeho cílem je vzájemná podpora rodin, výměna informací, námětů a nápadů na ulehčení života s postiženým dítětem, vzájemné sdílení zkušeností často pomůže v nalézání nových možností, jak řešit různé složité situace.

V prostorách rodinného centra Balónek se konají pravidelná společná setkávání svépomocné skupiny rodičů s dětmi s postižením, každý čtvrtek kromě prázdnin vždy od 16:00 do 17:30. V rámci projektu dále probíhá:

1. Blok přednášek týkající se např. psychomotorického vývoje dětí s postižením
    V měsíci listopadu budou přednášky:
·    12.11. od 15:00 do 16:00  - "Obtížné situace v rodině" - příprava na školku, nástup do školy a školní zralost, poruchy učení, hyperaktivita apod.
- lektor PhDr. Markéta Hrdličková PhD.   
·     25.11. od 15:00 do 16:00 - "Sladění rodinného a pracovního života" – informace o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách související s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, apod, právní minimum pro rodiče apod.
- lektor Mgr. Ivana Žižková
 
Vstup na přednášky je bezplatný po předchozím přihlášení na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 10.11. a 22.11.2014

2. Terapie pro děti – probíhají paralelně se svépomocnou skupinou, vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:00, jako skupinová terapie pro dvě tříčlenné skupinky po dobu 30. minut. Každá terapie probíhá 1x měsíčně. Nutno se předem hlásit.

a)    Arteterapie – probíhá ve spolupráci se speciálními pedagogy v loňském roce s Mgr. Marií Martincovou a Terezou Zahradníčkovou, v letošním roce pod vedením Mgr. Moniky Štarkové. Práce probíhá v malých skupinách a vyžaduje vzájemnou komunikaci a spolupráci, proto se snažíme pokládat dětem různé otázky, na které nemusejí nutně odpovídat, a tím je stimulujeme k verbálnímu projevu. Některé děti potřebují dopomoc i při základních dovedností jako je úchop tužky, nůžek, jiné děti se seznamují se složitějšími technikami. Arteterapie je zaměřena převážně na rozvoj jemné motoriky, hmatovou stimulaci, na zvládání různých výtvarných technik. Vhodnou volbou námětů – zvířata a přírodní motivy – v souladu s roční dobou – s tím, co se děje v přírodě (zraje ovoce, na podzim se zbarvuje listí) nebo ve společnosti (různé svátky a obyčeje – Vánoce, Velikonoce apod.) se prohlubuje a posiluje spojení s okolním světem. Vzhledem k tomu, že většina dětí, se kterými pracujeme, je s poruchou autistického spektra, magistra Martincová připravila vizuální podporu pro děti. Rozkreslila postup práce do jednotlivých obrázků, které pomáhaly dětem s orientací v čase a postupu práce. Děti byly během terapie klidné a dobře spolupracovaly.

b)    Canisterapie - probíhá ve spolupráci s psovodem Tomášem Müllerem z Helppes o.p.s. a jeho psem Sidem. Pan Müller na prvním setkání představil rodičům svou dosavadní činnost v roli canisterapeuta, vysvětlil co canisterapie obnáší a přiblížil jim, jak bude s dětmi pracovat. Také se rodiče i děti seznámili se psem Sidem. Reakce dětí na psa byly různé. Jedna skupina dětí přijala hru se psem bez problému a spolupracovala se psovodem. Práce s touto skupinou byla zaměřena na kontakt se psem – hmatovou stimulaci, učení ohleduplnosti vůči zvířeti, stimulaci dětí k verbálnímu projevu apod. Druhá skupina dětí se z počátku psa bála. Děti z této skupiny ze začátku k psovi vůbec nechtěly jít i z místnosti utíkaly. Práce s touto skupinou byla založena na překonání strachu a získání důvěry v psa, ochotě kontaktu se psem – hmatovou stimulaci, rozvoj sociálního cítění, rozvoj reakcí dětí na novou situaci, stimulaci dětí k verbálnímu projevu, k učení ohleduplnosti vůči zvířeti a zapojení se do hry. Spolupráce s panem Müllerem a psem Sidem je velmi dobrá a příjemná. Pes Sid je klidný, velmi dobře vycvičený, trpělivý. Všechny děti si na Sida postupně zvykly a zapojily se do spolupráce. Některým dětem se to podařilo rychleji, jiné potřebovaly více času, ale většina dětí se na pejska již dopředu těší.

c)    Muzikoterapie - probíhá ve spolupráci s Mgr. Annou Neuwirthovou Ph.D. Muzikoterapie je vedena v rámci rituálu. Začíná vždy uvítáním dětí písní se společným hraním na drobné hudební nástroje. Následující program je proměnlivý. Výběr použitých metod a technik muzikoterapie zahrnuje kombinaci receptivního a aktivního využívání hudby – hudební improvizace a interpretace s poslechem hudby. Techniky jsou voleny na základě aktuálního stavu a potřeb dětí ve skupině. Velmi často se během setkání využívá hry na perkusivní nástroje, pohybu na hudbu. Program je ukončen rozloučením písní. Důležité je, aby bylo každé z dětí do muzikoterapie zapojeno dobrovolně. Některé děti z počátku seděli na lavičce, do činnosti se nezapojily a jen pasivně sledovaly ostatní. Na příští hodině bylo znát, že přesto pozorně poslouchaly a po překonání počáteční nedůvěry se postupně zapojily mezi ostatní a s muzikoterapeutkou spolupracovaly. Hlavním cílem je zlepšení kognitivních schopností, motorických dovedností, podpora verbální a nonverbální komunikace, rozvoj hudebních dovedností a samozřejmě také příjemné strávení volného času. Spolupráce s magistrou Neuwirthovou je od začátku projektu výborná. Děti na muzikoterapii reagují velmi pozitivně a na „Aničku a muzicírování“ se vždy těší.

d)    Rozvoj sebeobsluhy dětí + práce na i-Padech – je letos nově zařazenou terapií, která probíhá ve spolupráci s Mgr. Evou Zikmundovou. Děti se učí zvládání situací, se kterými se setkávají v běžném životě. Při každém sezení je zvoleno jedno z témat (nakupování, příprava svačiny, prostírání, hygienické návyky, oblékání…). Toto téma je dětem přiblíženo pojmenování věcí k probíranému tématu (názvy obchodů, potravin, oblečení, hygienických pomůcek…), jejich třídění k nadřazeným pojmům a samotný nácvik jednotlivých dovedností s připravenými pomůckami. K dispozici máme tři i-Pady, které používáme k doplnění aktivit. Děti na práci s nimi dobře reagují a efektivně spolupracují. I-Pady jsou nejvíce osvědčenou formou náhradní komunikace. Mají snadné ovládání, jsou přenosné, nahrazují obrázkové papírové komunikační tabulky i pomůcky s hlasovým výstupem s omezenými možnostmi. Tato terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby, jemné motoriky, vzájemné spolupráci mezi dítětem a lektorem i mezi dětmi, zvýšení samostatnosti a tím snižování závislosti na pomoci okolí, zlepšení komunikace dětí s okolím k minimalizaci konfliktních situací a ke zvýšení jejich bezpečnost

3. Půjčovna odborné a dětské literatury – každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny

4. Půjčovna didaktických pomůcek pro děti - každý čtvrtek v době setkání svépomocné skupiny

Mateřské centrum Balónek se nachází v příjemném prostředí na rozmezí Prahy 4 a 12. Je vybaveno hernou s hračkami, skluzavkou do balónků, tělocvičnou a zahradou s mnoha herními prvky. Více informací najdete na www.mcbalonek.cz

Projekt byl podpořen MPSV.

Kalendář akcí

Spřátelené weby

Podporují nás