MD jako nová příležitost

Mateřská dovolená jako nová příležitost

Díky podpoře Operačního programu Praha - adaptabilita bude od ledna do červa probíhat v MC Balónek série tématických seminářů zaměřená na pomoc rodičům vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce.

 

Studie prokázaly, že rodiče vracející se na trh práce nepotřebují ani tak dodatečné odborné vzdělávání, jako spíše posílení sebevědomí, zvýšení osobní motivace a ukázku praktických způsobů zapojení na trh práce. A to by jim tyto semináře měly přinést.

 

Mezi hlavní potřeby definované z provedeného průzkumu žadatele patří zejména:

- zlepšení informovanosti o svých právech a povinnostech při návratu na trh práce
- potřeba zajistit rodinné povinnosti a současně nezanedbávat pracovní povinnosti
- možnost uplatnění na trhu práce v nové oblasti
- získání sebedůvěry a sebejistoty
- zlepšení ekonomické situace

 

Celkem 12 dvouhodinových seminářů je rozděleno do dvou tématických okruhů - prvním z nich je sladění osobního a pracovního života a posílení motivace, druhým jsou praktické dovednosti potřebné při opětovném vstupu na trh práce. Každý z tématických okruhů bude zakončen debatou s odborníky a diskuzí účastníků. Na tu bude pochopitelně prostor i v rámci jednotlivých seminářů. Kapacita je omezena na 12 účastníků.

 

Semináře jsou pro účastníky zdarma a v jejich průběhu bude v rámci mateřského centra zdarma zajištěno hlídání dětí. Každý účastník, který absolvuje alespoň osm libovolných seminářů, získá na závěr kurzu certifikát o jeho absolvování a praktickou brožurku. Na semináře se lze ale hlásit i jednotlivě. Termíny konání zde budeme postupně zveřejňovat.

 

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ:

 

Modul I. - Sladění osobního a pracovního života a posílení motivace

1) Mateřská/Rodičovská dovolená jako nová příležitost - termín: úterý 14.1.2014, 9:30-11:30

2) Co dělat abych neztratil/a kontakt se svou profesí - termín: úterý 28.1.2014, 9:30-11:30

3) Konec mateřské/rodičovské dovolené se blíží co dál - 11.2.

4) Vracím se do zaměstnání, na co mám nárok - 25.2.

5) Shrnutí - diskuze s odborníky - 11.3.

 

Modul II. - Praktické dovednosti potřebné při opětovném vstupu na trh práce

1) Hledám novou práci, jak na to - 25.3.

2) Jak napsat životopis - 8.4.

3) Jak se úspěšně připravit na přijímací pohovor - 22.4.

4) Jak probíhají výběrová řízení - 6.5.

5) Začínám podnikat I. - 20.5.

6) Začínám podnikat II. - 3.6.

7) Shrnutí - diskuze s odborníky - 17.6.

 

Přihlášky a případné dotazy můžete zasílat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . KURZ JE V TUTO CHVÍLI NAPLNĚN. PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZÁJEMCE REGISTRUJEME JAKO NÁHRADNÍKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

 

 

 

1. Mateřská dovolená jako nová příležitost

První seminář se koná 14.1. od 9:30 do 11:30.

Úvodní seminář celého projektu představí základní myšlenky a body projektu a nastíní možnosti aktivního zapojení a udržení profesního profilu i během mateřské dovolené. Nabídne účastníkům nový pohled na pracovní možnosti během mateřské dovolené, možnosti dalšího sebevzdělávání atd. a zároveň poskytne vodítko pro vytvoření přesnější představy účastníků o vlastní budoucnosti. Součástí semináře bude i vzájemná diskuze jak o jednotlivých částech tématu, tak o úskalích mateřské dovolené obecně.

2. Co dělat, abych neztratila kontakt se svou profesí

 

Seminář se koná 28.1. od 9:30 do 11:30 hod.

Tématem druhého semináře z cyklu Rodičovská dovolená jako nová příležitost jsou způsoby, jak udržet pracovní kontakt se svým zaměstnavatelem, resp. pracovním prostředím i během mateřské dovolené. V rámci semináře budeme probírat to, jakým aktivitám umožňujícím lepší uplatnění na trhu práce se lze v průběhu rodičovské dovolené věnovat, co tyto aktivity obnáší a jak mohou přispět k budoucímu úspěšnému návratu na pracovní trh.

 

3. Konec MD se blíží, co dál

11. února od 9:30 do 11:30

Seminář se zaměřuje na přípravu před koncem rodičovské dovolené, zaměřuje se především na ty, kteří chtějí znovu nastoupit u svého původního zaměstnavatele a na možnosti, jak se zaměstnavatelem udržet kontakt a stát se žádanou posilou.

4. Vracím se do zaměstnání, na co mám nárok

25. února
Seminář seznámí účastníky s pracovně právními povinnostmi a nároky po návratu zpět do zaměstnání. Připraví rodiče na vyjednávání se zaměstnavatelem. Současně informuje o možnostech alternativních pracovních úvazků – zkráceném pracovním úvazku, práci z domova, sdíleném pracovním místě atd.

5. Shrnutí a diskuse s odborníkem

11.3.
Kromě shrnutí všech předchozích čtyř seminářů budou mít účastníci možnost položit otázky odbornému garantovi projektu. Absolvování tohoto shrnutí je podmínkou pro získání závěrečného certifikátu a brožury s kompletními materiály.

Kalendář akcí

Spřátelené weby

Podporují nás