Historie

Mateřské centrum Balónek (dříve Klub maminek Balónek) vznikl jako občanské sdružení koncem roku 1996 v objektu bývalých jeslí. Nápad, jak uvolněný prostor využít jinak než komerčně, se podařilo zrealizovat díky obětavé pomoci mnoha nadšených lidí (Mgr. Štěpánky Philippové, Pavly Bažantové a dalších), díky pomoci MČ Praha 12 a mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ Studánka aj.). Po několikaměsíční usilovné práci na vytvoření a zvelebení klubu během léta 1996 bylo centrum v listopadu 1996 zprovozněno. Veřejnosti se poprvé představilo při slavnostním otevření 9. prosince 1996 a od té doby funguje ke spokojenosti jeho malých i velkých návštěvníků.

Základním posláním klubu je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálnímu setkávání rodin s malými dětmi. Rodiče zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s předškolními dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu. Klub spolupracuje s jinými mateřskými centry, jakož i s dalšími organizacemi a institucemi.

Během provozu klubu a s ohledem na jeho rozrůstající se činnost vyvstala potřeba založit občanské sdružení, které by jeho působení zastřešovalo. Proto v únoru 1997 vzniklo občanské sdružení Klub maminek Balónek, 1.1.2014 bylo přejmenováno na Mateřské centrum Balónek.

Od roku 2002 jsme členem „Sítě mateřských center v ČR“, se kterými úzce pracujeme.

Činnost MC Balónek je podporována MČ Praha 12, MČ Praha 4 a Magistrátem hlavního města Prahy.

Kromě finančních dotací spolupracujeme s měsíčníkem Noviny Prahy 12, kde máme již od počátku našeho působení své místo v kulturní rubrice. O našich akcích informují i vývěsky a internetové stránky MČ Praha 12. Již několikátým rokem jsme prezentovali svoji činnost na Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit, který rovněž pořádá MČ Praha 12.

Podobnou měrou spolupracujeme i s MČ Praha 4. Náš program je každý měsíc součástí novin pro Prahu 4 Tučňák.

Chod MC v současné době zajišťuje 13 aktivních maminek (především na MD), v případě zájmu máte možnost se i vy zapojit do chodu organizace centra – kontaktujte nás, těšíme se na vás!

Scroll to top