PONDĚLÍ Angličtina Blublublabla

V našich kurzech se snažíme děti obklopit angličtinou a vhodnými stimuly. Děti se naučí porozumět nejdříve krátkým a později stále složitějším instrukcím, učí se nejen slovíčka, ale celé výrazy a krátké věty a nenásilně i základy gramatiky. S většími dětmi se věnujeme i čtení a psaní, hlavní roli ale stále hraje mluvení.

pondělí, ukázková lekce 21. 9., lektorka Markéta

Schoolers, 10 – 12 let,  14:20 – 15:20
Kids, 4,5 – 6 let, 15:30 – 16:20
Kids, 3 – 4 roky,  16:30 – 17:20
Schoolers, 8 – 10 let, 17:30 – 18:20

Přihlašování na ukázkovou hodinu: Martina Boroňová, martina@blublublabla.com nebo 723 283 688.

Scroll to top