ÚTERÝ Angličtina Blublublabla

V našich kurzech se snažíme děti obklopit angličtinou a vhodnými stimuly. Děti se naučí porozumět nejdříve krátkým a později stále složitějším instrukcím, učí se nejen slovíčka, ale celé výrazy a krátké věty a nenásilně i základy gramatiky. S většími dětmi se věnujeme i čtení a psaní, hlavní roli ale stále hraje mluvení.

úterý, ukázková lekce 15. 9., lektorka Mahu

Kids, 4 – 5 roky, navazující kurz, 15:15 – 16:05
Kids, 5 – 6 let, navazující kurz, 16:15 – 17:05
Kids, 7 – 9 let, navazující kurz, 17:15 – 18:05

Přihlašování na ukázkovou hodinu: Martina Boroňová, martina@blublublabla.com nebo 723 283 688. 

Scroll to top