Zápis – předškolka 2021/2022

Vážení rodiče,

v tomto roce nebylo z epidemiologických důvodů vhodné uskutečnit tradiční zápis s osobním setkáním. Rozhodli jsme se uskutečnit pouze předběžný zápis a to elektronickou formou.

Předškolka v novém školním roce 2021/2022 bude fungovat dva dny v týdnu – v úterý a ve čtvrtek 8 – 12 h.

Vyplňte prosím přiložené dokumenty: GDPR a KARTU s údaji dítěte a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
Doplňte které dny předškolku využijete. Kapacita na začátku je 8 dětí na den, po skončení adaptačního období může dojít k mírnému navýšení.
Dohoda bude zaslána vážným zájemcům, kteří potvrdí svůj zájem nejpozději do 5.9.2021. Těmto rodičům e-mailem do týdne zašleme bližší informace včetně termínu seznamovací schůzky a data zahájení provozu.

Adaptace probíhá postupně, první den se pozdravíme, zazpíváme si, zacvičíme a necháme děti si pohrát a seznámit se s námi a prostředím v přítomnosti vás rodičů. Další dny bychom podle zralosti a připravenosti dětí nabídli některým rodičům, aby se nakrátko vzdálili a ve smluvenou dobu přišli. Děti potřebují získat důvěru a ta se buduje pozvolna. Další postup je individuální.

 

Cena:
Cena za 1 dopoledne při docházce jednou týdně:  400,- Kč (100,- kč/hod)
Cena za 1 dopoledne při docházce dvakrát týdně: 360,- Kč (90,- kč/hod)

 

Jednorázový příspěvek na hygienické a výtvarné potřeby:  
při docházce jednou týdně  550,- Kč
při docházce dvakrát týdně 650,- Kč

 

Obědy jsou zajištěny z nedaleké kantýny, platí se 45,- Kč za oběd v hotovosti při předání dítěte nebo podle dohody.
Scroll to top