Informace o provozu MC Balónek

V souladu s Usnesením vlády (č. 490 a 491 ze dne 30. 4. 2020 a v souladu s č.j. MŠMT-19251/2020-1) máme
možnost znovu, alespoň částečně otevřít dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu.

 • Herna zůstává uzavřená
 • Předškolka je znovu otevřena
 • Pravidelné kroužky budou otevřeny dle lektorů

Mezi nejdůležitější podmínky otevření a provozování MC Balónek patří:

 • Do budovy MC mohou vstupovat pouze účastníkům kroužků, nikoli rodiče a jiný doprovod.
 • Účastníci čekají na kroužek před budovou, kde si je lektor vyzvedne.
 • Před budovou a při přesunech v budově je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je
  to možné (nejméně 1,5 metru). Vyhněte se přímému kontaktu s ostatními.
 • Po příchodu do budovy, případně při vstupu do místnosti kroužku si každý účastník
  zájmového vzdělávání musí řádně umýt a vydezinfikovat ruce.
 • Všichni účastníci nosí ve společných prostorách roušky. Při činnosti kroužku upřesní
  použití roušky vedoucí kroužku.
 • Každý účastník musí mít s sebou sáček na uložení roušky po sejmutí.
 • Na sportovní kroužky musí účastníci chodit již ve sportovním oblečení. V prostorách MC
  nebude možné převlékání. Možné bude pouze přezutí do sportovní obuvi.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
 • COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
  infekce dýchacích cest), nesmí do MC vstoupit.
 • Při první účasti na kroužku od 25. 5. 2020 musí každý účastník zájmového
  vzdělávání odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které můžete stáhnout na našem webu.
  Čestné prohlášení stačí odevzdat pouze 1x (v případě, že účastník navštěvuje více kroužků).
  Kdo čestné prohlášení neodevzdá, nebude vůbec vpuštěn do zájmového kroužku.
 • Zvažte prosím pečlivě účast, pokud vy nebo děti patříte k osobám s rizikovými faktory.

Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je
důvodem k jeho nevpuštění do MC.

Každé nezodpovědné jednání může znamenat zavření našeho zařízení, karanténu pro mnoho
lidí, ohrožení letní táborové činnosti atd.. Nechceme vás strašit, ale zodpovědnost je na
místě…

Aktuální informace o dění v MC Balónek sledujte na našich webových stránkách a na
našem Facebooku.

Děkujeme za pochopení.

Informace o provozu MC Balónek
Scroll to top